Kolečkový zámek

19.11.2008 20:57

 

Kolečkový zámek

 

Vynález kolečkového zámku do značné míry ovlivnil vývoj palných zbraní na počátku 16.století.Za vynálezce se Podle nedoložených zpráv udává například norimberský mistr Johan Kiefuss, podle jiných zase Kühfus,a to kolem roku 1515,ale původně byl tento vynález určen pro pouhé podpalování ohně a vznikl vlastně proto, že mistrovi zůstalo pár koleček navíc,ale bohužel se stalo že tento viděl jeden z královských důstojníků a toho už nezajímaly jeho opravené hodiny,ale toužil jenom po tom,aby mu mistr hodinář toto původně křesadlo namontoval na jeho mušketu.
Podle jiných pramenů se však již o 35 let dříve,tedy zhruba v osmdesátých letech patnáctého století zabýval konstrukcí tohoto zámku geniální italský umělec Leonardo da Vinci a nakreslil jeho náčrty a podle nich někdo jiný zámek zhotovil.Mohlo dokonce dojít k takřka souběžnému vytvoření zapalovacího zařízení na stejném principu na několika různých místech.Proto se leckde dovídáme i o hodináři Pierru Bergerovi z Grenoblu,jehož později vzniklý zámek se od Kiefussova liší jen jiným umístěním mechanismu a zpruhy kohoutku a tím i natahováním.A hovoří se i o jiných mistrech hodinářského nebo puškařského cechu.

   Často se uvádí ,že kolečkový zámek je natolik složitý,že jej vyráběli hodináři,klonil bych se k názoru,že kolečkový zámek sestrojil možná hodinář i když nevím na co by hodináři bylo po obvodu rýhované kolečko nebo,že by ho vymyslel a sestrojil jen k tomuto účelu?. Pak se ovšem jeho výroba natolik zaběhla,že je vyráběli puškařští mistři,či jejich tovaryši.Každý puškařský mistr byl totiž kromě jiného i zámečníkem.Také by se asi ,dle mého názoru, v tehdejší Evropě nenašlo tolik hodinářských mistrů aby dokázali uspokojit poptávku,kterou tento vynález pravděpodobně vyvolal.Já osobně se kloním k tomu,že tento zámek vymyslel Leonardo Da Vinci,který si čas od času ,jak je známo „odskočil“ do oblasti vojenství a tedy i do vývoje různých zbraní.

   Vynález kolečkového zámku ovlivnil vývoj palných zbraní hlavně v tom směru,že už nebylo nutno mít pro střelbu po ruce otevřený oheň a bylo možno vyrábět palné zbraně poměrně malých rozměrů,které se daly skrytě nosit a byly podstatě neustále připraveny ke střelbě.Tato skutečnost sice vedla k tomu,že jedinec se mohl ubránit silnějšímu protivníkovi třeba při přepadení ale na druhou stranu ty samé zbraně začaly sloužit i útočníkům,což vedlo k zákazu nošení krátkých palných zbraní.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode